MOTUS - projekty tymczasowej organizacji ruchu - witamy na naszej stronie www

 

Nasza firma zajmuje się wykonaniem projektów tymczasowej organizacji ruchu drogowego oraz wszelkimi formalnościami związanymi z zajęciem pasa drogowego. Obszarem naszej działalności jest przede wszystkim Wrocław oraz województwo dolnośląskie i opolskie...

 

Opracowania wykonujemy kompleksowo tzn. efektem końcowym naszej pracy jest uzgodniony i zatwierdzony przez poszczególne organy administracji projekt. Na życzenie klienta zajmujemy się również wszelkimi formalnościami związanymi z zajęciem pasa drogowego...

 

Opracowywane przez nas projekty są zgodne z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce, w szczególności zawartymi w poniższych aktach prawnych: - Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.), - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późn. zm.)...